Usługa, o usłudze, (o!) usługo

Dość często bywam świadkiem owocnych dyskusji, które próbują odpowiedzieć na pytanie czym właściwie jest usługa. Książkowe definicje mówią nam, że  (ITIL) Usługa to sposób dostarczania wartości klientowi, umożliwianie osiągania celów, jakie klient chce osiągnąć, bez posiadania przez niego określonych środków i narażania na ryzyka z tym związane„. Bardziej przyziemnie (ISO 9001) Usługa to niematerialny wynik i rezultat […]