Zrozumieć umowę

Najbliższe otoczenie oraz przewijające się w elektronicznej prasie artykuły popchnęły mnie do poczynienia tego krótkiego, nieco filozoficznego wpisu. Cała rzecz rozchodzi się o umowy SLA lub im podobne/pochodne (w tym Underpinning Contract) zawierane z dostawcami usług IT. Dotarłem do opinii jakoby wspomniane dokumenty były dzisiaj niepotrzebne lub bezużyteczne. To prawda, że plany związane z umowami […]