Za kulisami organizacji, czyli wprowadzenie do DevOps

W znaczącej ilości przedsiębiorstw dotychczasowy model świadczenia usług IT oparty był na klasycznym podejściu. Jako bazę przyjmowało się założenia wynikające z metodologii Information Technology Infrastructure Library (ITIL). W wyniku stosowania takiego podejścia struktury organizacyjne departamentów, czy działów IT dzielone były na pierwsze, zajmujące się tworzeniem nowych lub rozwojem dotychczasowych usług IT – Development (ang. rozwój), […]

Usługa, o usłudze, (o!) usługo

Dość często bywam świadkiem owocnych dyskusji, które próbują odpowiedzieć na pytanie czym właściwie jest usługa. Książkowe definicje mówią nam, że  (ITIL) Usługa to sposób dostarczania wartości klientowi, umożliwianie osiągania celów, jakie klient chce osiągnąć, bez posiadania przez niego określonych środków i narażania na ryzyka z tym związane„. Bardziej przyziemnie (ISO 9001) Usługa to niematerialny wynik i rezultat […]

Quo vadis biznesie?

W dobie nieustannie rosnącej konkurencyjności na rynkach, również organizacja IT musi wspierać swoich partnerów biznesowych. Kluczem do sukcesu (choć bywa, że dość kosztownym, ale pozwalającym uzyskać namacalną przewagę) jest odpowiednio ukierunkowana innowacyjność i pro-aktywne podejście do potrzeb klienta. Aby to osiągnąć niezmiennie niezbędna jest doskonała współpraca obu stron. IT nie może już dzisiaj działać po […]

Zrozumieć umowę

Najbliższe otoczenie oraz przewijające się w elektronicznej prasie artykuły popchnęły mnie do poczynienia tego krótkiego, nieco filozoficznego wpisu. Cała rzecz rozchodzi się o umowy SLA lub im podobne/pochodne (w tym Underpinning Contract) zawierane z dostawcami usług IT. Dotarłem do opinii jakoby wspomniane dokumenty były dzisiaj niepotrzebne lub bezużyteczne. To prawda, że plany związane z umowami […]

Co na kręci, co nas… motywuje

Mały przerywnik od tematów przyziemnych, aby przez chwilę zastanowić się nad tym co nas, profesjonalistów z branży IT „kręci” w pracy. Procesy i usługi odstawiamy na chwilę na bok. Szczypta statystyki jeszcze nikomu nie zaszkodziła, więc mam nadzieję, że i tym razem pozostanie tylko i aż narzędziem do dalszych refleksji. Przedstawiam wyniki skromnego badania pt. […]