W początkach rozwoju ruchu DevOps jego filozofia wprowadzała wiele nowych pomysłów, szczególnie w kwestii współpracy i przejrzystości w ramach dostarczanych usług. Chociaż na pierwszy rzut oka wydawało się to innowacyjnym podejściem, faktycznie ITIL już od dłuższego czasu proponował podobne praktyki. W czasach kiedy powstawały podwaliny ITIL’a nie mieliśmy dostępu do nowoczesnych mediów społecznościowych, a używane na co dzień aplikacje wymagały pomocy drugiego człowieka znającego się na technologii IT. Rozwój techniki i mnogości zadań towarzyszących codziennej pracy doprowadził do wytworzenia się procesów.

PPT
Podejście do zarządzania usługami w oparciu o DevOps, źródło: http://www8.hp.com/h20195/V2/GetPDF.aspx/4AA5-5748ENW.pdf, 25.01.2016

Wymienione trzy filary usług świadczonych w oparciu o metodykę DevOps według Hewlett-Packard Enterprise (patrz Rysunek powyżej), czyli People – Ludzie, Process – Procesy, Technology – Technologia, to przecież nic więcej jak modyfikacja dotychczas przedstawianego przez ITIL modelu 4P (People, Processes, Products, Partners), opisanego w ramach cyklu życia Service Delivery. Mimo tego DevOps zyskuje co raz więcej sprzymierzeńców. W porównaniu do ITSM, w ramach którego aby dokonać dowolnej zmiany, należy spełnić masę formalności, zapewnia szybkość i elastyczność. Jednak zanim dojdziemy do pochopnych wniosków, że podejście DevOps jest zawsze tanie i proste warto dokonać porównania obu propozycji w Tabeli poniżej.

Tabela. Porównanie zakresów wybranych procesów ITSM i DevOps

Zakres ITSM/ITIL Zakres DevOps
Zarządzanie incydentami Optymalizacja zaangażowania człowieka w interakcje i eskalacje incydentów. Świadomość kodu i infrastruktury, które same, automatycznie mogą przywracać poprawność swojego działania.
Zarządzanie problemami Analizowanie trendów pomiędzy systemami i systemowe eliminowanie problemów. Korelacja zewnętrznych czynników, które mogą wpływać negatywnie na działanie usługi i wykrywanie potencjalnych źródeł awarii.
Zarządzanie konfiguracją Budowanie powiązań i mapowanie zależności pomiędzy komponentami usługi. Wykorzystanie wspólnych definicji w celu automatycznego mapowania komponentów usługi.
Zarządzanie zmianą Przygotowanie operacyjne zmian w celu minimalizacji ryzyka. Wykorzystanie zaufanych modeli konfiguracji w celu wykrywania ryzyka i automatyzacji zmian z wbudowaną opcją automatycznego przywracania usługi.
Zarządzanie wiedzą Zbieranie informacji i udostępnianie jej w ramach zarządzanych systemów i procesów. Dzielenie się informacją w ramach bieżącej współpracy pomiędzy dev i ops.

źródło: M. Hooper, ITSM vs. DevOps – Agility vs. Control – is this really battle royale http://itstrategizer.com/2016/01/20/itsm-vs-devops-agility-vs-control-is-this-really-battle-royale , 28.01.2016

Szczególnie w przypadku starszych technologicznie rozwiązań IT (ang. legacy) zastosowanie podejścia opartego o ITIL może zapewnić większą kontrolę nad dostarczanymi usługami. Pozwala na zwiększenie przewidywalności, budowania odpowiedzialności i efektywności, ale nie wspomaga zwinności. Mimo wszystko wsparcie ITSM prowadzi do budowania podwalin usługi, umożliwiających zwiększenie szybkości zmian poprzez automatyzację. Płynne przejście organizacji na bazie ustrukturyzowanego ITSM do elastycznego i podatnego na zmiany DevOps to zapewnienie świadczenia usług pozwalających reagować na zapotrzebowania dzisiejszego biznesu, którego charakteryzuje szybka zmienność.