Za kulisami organizacji, czyli wprowadzenie do DevOps

W znaczącej ilości przedsiębiorstw dotychczasowy model świadczenia usług IT oparty był na klasycznym podejściu. Jako bazę przyjmowało się założenia wynikające z metodologii Information Technology Infrastructure Library (ITIL). W wyniku stosowania takiego podejścia struktury organizacyjne departamentów, czy działów IT dzielone były na pierwsze, zajmujące się tworzeniem nowych lub rozwojem dotychczasowych usług IT – Development (ang. rozwój), […]