Usługa, o usłudze, (o!) usługo

Dość często bywam świadkiem owocnych dyskusji, które próbują odpowiedzieć na pytanie czym właściwie jest usługa. Książkowe definicje mówią nam, że  (ITIL) Usługa to sposób dostarczania wartości klientowi, umożliwianie osiągania celów, jakie klient chce osiągnąć, bez posiadania przez niego określonych środków i narażania na ryzyka z tym związane„. Bardziej przyziemnie (ISO 9001) Usługa to niematerialny wynik i rezultat […]

Quo vadis biznesie?

W dobie nieustannie rosnącej konkurencyjności na rynkach, również organizacja IT musi wspierać swoich partnerów biznesowych. Kluczem do sukcesu (choć bywa, że dość kosztownym, ale pozwalającym uzyskać namacalną przewagę) jest odpowiednio ukierunkowana innowacyjność i pro-aktywne podejście do potrzeb klienta. Aby to osiągnąć niezmiennie niezbędna jest doskonała współpraca obu stron. IT nie może już dzisiaj działać po […]